Psychologenpraktijk Cocky Minderhoud

WERKWIJZE

Tijdens het kennismakingsgesprek staat de hulpvraag centraal en is er aandacht voor de persoonlijke situatie en achtergrond van de hulpvrager. Aan het eind van dit gesprek besluiten we of we verder willen gaan met vervolggesprekken, waarin we samen gaan werken aan mogelijke oplossingen.

Ik werk vanuit een christelijke levensvisie, waarbij de Bijbel de norm is voor mijn handelen. Geloofs- en levensvragen geef ik graag een plaats binnen de gesprekken. Veel mensen worstelen met hun identiteit ten opzichte van anderen, maar ook ten opzi chte van God. Christelijke psychologische benaderingen, zoals die van Cloud & Townsend en Seamands kunnen daarbij een sturende rol spelen.

Verder werk ik vanuit verschillende psychologische stromingen. Ik gebruik cognitieve (ACT) en oplossingsgerichte technieken, waarbij gewerkt wordt aan verandering van denken en handelen.

Ik maak gebruik van een breder kader van opvattingen, zoals de narratieve benadering van Michael White. Ook Voice Dialogue en EMDR worden door mij toegepast.